Původní etnografický výzkum produkční kultury České televize, jehož jedním výstupem je kniha Rozumět televizi, může být průlomovým dílem.