Rychlodabérů u nás byly desítky

Rozhovor s režisérem Lukášem Bulavou a dramaturgem Petrem Svobodou, autory připravovaného nezávislého dokumentu Králové videa o pirátské videodistribuci.

Recenze a rozhovory