S botoxovými rty připravená uklízet, mužská představa o ženě. Electra vidí muže jako příčinu úzkosti

 Minuciózní forma neslouží k manýristické prezentaci režisérčina výjimečného talentu. Odráží prožívání hlavní hrdinky a usnadňuje nám ztotožnění s jejími pocity.

Recenze a rozhovory