Bilancování zástupců dvou generací Rady Státního fondu kinematografie