Stín naplněný hudbou

Empatie místo faktů. Film Il Boemo vypráví svěže o životě historické osobnosti.

Recenze a rozhovory