Taková normální prostitutka: Hrdinka nového filmu Heleny Třeštíkové vzbuzuje soucit, zájem již méně

Anna, alias Anny, civilní profesí toaletářka, začala s prostitucí na „stará kolena“.

Recenze a rozhovory