Temná strana Kamila Fily? Dokument ukazuje rozpolceného antihrdinu, který se předvádí světu

Právě i tím, že řešení nenabízí a z hlediska klasického vyprávění zůstává neuzavřená, podněcuje Síla k promýšlení obsažených motivů nad rámec života jednoho člověka.

Recenze a rozhovory