Už koníček pádí. Zatleskejme mu, že neklopýtá.

Hořká komedie Buko je vkusná, laskavá a nenásilná. V dobrém i zlém.

Recenze a rozhovory