Varový plán obnovy

Režisér Robert Hloz má jistý smysl pro rytmus vyprávění, jeho svět mu ale nedovoluje realizovat komplikovanou zápletku. 

Recenze a rozhovory