Ve Varech zabodovaly dva nové české dokumenty, které hledají kvalitu života v dětství a těsně před smrtí

Oba filmy se týkají toho, jak takzvaně kvalitně žít, byť ve zcela protilehlých životních situacích – v raném dětství, respektive nedlouho před smrtí.

Recenze a rozhovory