Více politiky než příběhů přináší jinak užitečný Zákon lásky

Škoda, že se nepolitických pohledů do soukromí nenašlo víc a že se týkají pouze jedné strany barikády.

Recenze a rozhovory