Vila Tugendhat je ve filmu Skleněný pokoj Julia Ševčíka němým svědkem úpadku kdysi výrazného tvůrce

Namísto provokativní romance však vzniklo jen zmatečné a emocionálně strádající melodrama.

Recenze a rozhovory