Vladimír Körner: Došly pásky do psacího stroje

„Vláčil ctil text, on i Miloslav Luther říkali, že nebudou točit, pokud nejsem na place,“ uvedl laureát Výroční ceny AČFK na LFŠ.

Recenze a rozhovory