Vyšehrad: Fylm: Recenze

Fotbalová taškařice se nevyhýbá sprostotě a lidovosti nejhrubšího zrna. Ale dělá to dostatečně suverénně a uvědoměle.

Recenze a rozhovory