Vzdor skandální pověsti přináší titul Hranice lásky banalitu

Zpod okázale moderní formy se vynořila moralita s očekávaným vzkazem starosvětského ražení.

Recenze a rozhovory