Sborník Autorka neklidu vypovídá o Věře Chytilové srovnatelnou měrou jako o proměnách české filmové kritiky.