Vzpomínky na lásku

I film se událostí spjatých s historií jednoho vztahu v impresionistických fragmentech jen letmo dotýká. Pocity, které tím vyvolává, jsou ovšem intenzivní.

Recenze a rozhovory