Za svobodu je třeba neustále bojovat. Saša Uhlová se v Hranicích Evropy stala levnou pracovní silou

Hranice Evropy mají sílu přiblížit podobně nezaujatým divákům tento temný svět. A také je přesvědčit, že s těmito příběhy stojí za to soucítit.

Recenze a rozhovory