Producentka Martina Netíková chce křeslo v pánském klubu kinematografie.