Zápletka zůstala stejná, role se obrátily. Po čem muži touží 2 dopadlo nevalně

Naděje, že by snad tvůrci mohli nabídnout výstižněji a vtipněji pojaté téma rozdílů ženského a mužského světa, je planá.

Recenze a rozhovory