Zdolávání Taxisova příkopu

Jan Žižka z Hollywoodu. Přílišná doslovnost Slova. Kůň a žena.

Recenze a rozhovory