Zkouška umění

Film nabízí groteskní, nikoliv zesměšňující pohled, je natočen s nadhledem a pokorou.

Recenze a rozhovory