Aktuální téma stručně a jasně

Zákon lásky má spíš upozornit, s čím vším musejí předkladatelé novely zápasit. V tomto směru přehledný, střídmý, nepřehnaně emotivní film dobře plní svou funkci.

Recenze a rozhovory