Alenka v zemi zázraků

..není důležité tradiční epické schéma „děje“, nýbrž obraznost, s jejíž pomocí se lze podle mínění autorů lépe přiblížit vnitřnímu dětskému světu i světu víry.

Recenze a rozhovory