Ani detektivka, ani melodrama. Úsvit českého filmu se nekoná

Je evidentní, že režijní ambice hrát si do nejmenších detailů se stylizací a výtvarnou stránkou převládla nad péčí o jasně podané téma.

Recenze a rozhovory