I v oboru, který se dlouho odvolával na slavnou tradici české animované školy, se začalo myslet prozaicky. Na peníze.