Takže: rok 2018 byl různorodý, vzniklo více – obtížně souměřitelných – filmů hodných pozornosti, což ostatně dokládá i rozdrobení Cen české filmové kritiky mezi větší množství titulů.