Už teď se dá říct, že Ceny filmové kritiky tvoří potřebnou protiváhu Českým lvům, kteří se rozhodli vyzdvihovat konzervativní výpravnější dramata jako Masaryk nebo Toman.