Arvéd zahalený temnotou a jeho šílená doba. Kdo byl „novodobý Faust“?

Arvéd zahalený do tísnivě groteskních manipulací nabízí komplexní zážitek, někdy je snad až příliš vyumělkovaný, ale ve výsledku sdělný.

Recenze a rozhovory