Baťa versus genderová osvěta

Pokus ostentativně napasovat lidi s dnešním uvažováním a vyjadřováním do vybraných reálií prvorepublikové skutečnosti skřípe.

Recenze a rozhovory