Bez muže jsi nula. Poselství nového českého filmu Ženy v běhu je laciné

Je to přízemní, středostavovský film, který obsahuje hrozivou ideologii. Ženské postavy nemají žádné jádro a žádnou hodnotu, dokud nenajdou muže.

Recenze a rozhovory