Snímek, který revidoval křivdy a bezpráví, jež se děly v 50. letech minulého století, se setkal s odporem vládnoucí garnitury.