Novela podle kritiků nemíří k podpoře kultury, ale průmyslu a silných hráčů.