Černobyl, krajina po bitvě dobývaná nejen na kolečkách

Jako cestopis má Černobyl na vozíku dramaturgické znaky domácího videa.

Recenze a rozhovory