Málokteré odvětví české audiovize zkrátka zažívá takový rozkvět jako animace.