Český film Lesní vrah nahlíží do prázdnoty existence mladého zabijáka

Film se nesnaží vyvolat napětí ani zvědavost, je „jen“ věcný a realistický a vzhledem k výše řečenému i poměrně nedivácký.

Recenze a rozhovory