Chybování

Jednoduchost a přímočarost, samy o sobě ne vždy špatné, se zde pojí s předvídatelností a schematičností.

Recenze a rozhovory