Děti jako rukojmí. Vánoční pohádka Jak si nevzít princeznu stvrzuje krizi českého pohádkového žánru

České pohádky visí v jakémsi obludném vakuu zamlžených vzpomínek na to, co v dětství považovaly za zajímavé generace lidí středního a staršího věku.

Recenze a rozhovory