Dokument Tady Havel, slyšíte mě? vykresluje Václava Havla jako člověka mnoha paradoxů

I po formální stránce se jedná o vcelku všední dokumentární portrét.

Recenze a rozhovory