Drama Sucho pojednává o provázanosti přírody s mezilidskými vztahy

S ambivalencí se potýkají i sdělované myšlenky (nejen ty ekologické), jejichž vyznění se ve snímku ztrácí a zůstává jen jejich podstata, upozorňující na existenci problému.

Recenze a rozhovory