Lamač s Burianem na svou znovu spolupráci navázali až těsně před podepsáním Mnichovské dohody s veselohrou Ducháček to zařídí (1938).