Dva čeští letci RAF jako ironičtí glosátoři všednodennosti války. To je dokument Good Old Czechs

Proč dokument o letcích RAF Františku Fajtlovi a Filipu Jánském sklízí tolik pozitivních reakcí?

Recenze a rozhovory