Film Uzly a pomeranče je jako z minulého století

Zápletek je hodně, přitom některé jsou relevantní a zajímavé, jiné jen zdržují tok děje a rytmus filmu, některé dokonce postrádají logiku.

Recenze a rozhovory