Filmový postřeh: Honba za úspěchem Domestika ničí

Pozitivum Domestiku spočívá v tom, že upozorňuje na zhoubnou posedlost a honbu za extrémním úspěchem.

Recenze a rozhovory