Střetávání Bati s filmem v předlistopadovém období můžeme rámcově rozdělit do tří etap.