Nad výsledky Cen české filmové kritiky panovala spokojenost, nad alternativní podobou slavnostního večera spíše rozpaky.