Groteskní Vladimír Menšík vraždí pozpátku. Happy End je vrcholem české originality

Jedna z nejvrstevnatějších a nejnápaditějších komedií, jež dokáže v jádru velmi banální příběh podat se suverénním využitím specifik filmového média. 

Recenze a rozhovory