Hastrman

Jak dopadl režijní debut Ondřeje Havelky podle knihy oceněné Magnesií Literou?

Recenze a rozhovory