Dvojice scenáristů a režisérů dala Pekové možnost přizpůsobovat si repliky, přidávat do děje vlastní historky a zkrátka si Valerii přizpůsobit.