Hranice Evropy: Recenze

Pokračování Hranic práce se vypravilo do zahraničí a našlo tam to, co se dalo čekat. 

Recenze a rozhovory